Поиск
Форум
Искать в
Ошибка


Данная функция доступна только авторизованным пользователям. Выполнить вход на сайт?

Выбор региона

 

Regulamentul triburilor

Al Organizației Obștești din Republica Moldova

“Uniunea Chinologica din Moldova

Ediție nouă

Adoptată la reuniunea Prezidiului Uniunii Chinologice din Moldova din 20.12.2012

 

PREAMBUL

Regulamentul triburilor în baza clauzei 2.1, 2.2. și 3.1. din Statutul “Uniunii Chinologice din Moldova”, în scopul asigurării selectării câinilor sănătoși pentru a fi utilizați în creștere, considerînd păstrarea și consolidarea caracteristicilor tipice rasei lor, precum și pentru a reglementa procesul de eliberare a autorizațiilor de împerechere, realizarea împerecherilor, achitarea reciproca între proprietari, dar și perfectarea documentelor tribale.

Regulamentul triburilor UChM corespunde cu cel al Federațeia Chinologice Internaționale, acesta îl completează, conform cerințelor UChM și este obligatoriu spre respectae de către toți membrii UChM, de reprezentanțele UChM și partenerii UChM.

Termenii utilizați în Statutul:

FCI - Federatia Chinologică Internatională.

UChM-Asociația Obștească Uniunea Chinologică din Moldova.

Regulament - acest document al UChM.

OC UChM – Oficiul Central al UChM.

VECRC KSM - O versiune electronică a cărții UChM de  Reproducție a câinilor este în OC UChM.

1. CONDIȚII GENERALE

1.1     Pentru crestere se admitnumai caini de rasa, avind carte de origine a UChM, memebrii sau a altor organizatii recunoscute de către ICF sau ICF (AKC-American Kennel Club / American Kennel Club, KC - Kennel Club / english Kennel Club, CKC - Canadian Kennel Club / Canadian Kennel Club) și înregistrate în cartea de origine, sau in tarile member FCI.

1.2    Proiectele de modificare ale acestei dispoziții tribale urmeaza a fi discutate și formulate de catre Comisia UChM, ulterior prezentat spre aprobare în cadrul reuniunii Prezidiului UChM, care le aprobă sau le respinge.

1.3     Activitatea tribal este realizata de catre: ​​membri ai UChM (persoane juridice), partenerii UChM (persoane juridice).

1.4     Pedigree-ul cu o valoarea internă si externa este eliberat doar de OC UChM, cartela de inregistrare a puilor,  cartela tribala  de reproducere a femelelor sunt inregistrate doar la oficiile UChM, care este o entitate juridică cu drept la activități financiare.

1.5.    UChM monitorizează utilizarea reproducatorilor. Nu este permisă de întreținere industrială și reproducerea câinilor.

1.6.    Cazurile excepționale, care sunt legate de abaterile de la cerințele regulamentelor, sunt examinate de catre Comisia tribal UChM, care decide cu privire la fiecare caz in parte.

1.7     Orice decizie a Cimisiei tribale trebuie să fie aprobata de către președintele UChM.

1.8     Inregistrarea cainilor in organizațiile - membre și partenerii UChM: proprietarul de caine il poate înregistra într-o singură organizație, în cazul în care va dori să transfere de la o organizație la alta - tranziția se face și se înregistreaza în OC al UChM. Ulterior proprietarului de caine ii este emis un permis special care permite trecerea de la o organizație la alta, atunci proprietarul trebuie sa puna cainele la evidenta timp de 10 de zile in acea organizație.

2.                Admiterea la reproducție tribala

 

2.1     Spre reproducție sunt admisi cainii care:

- Au ajuns la maturitate fiziologică;

- Au documente de origine recunoscute de catre FCI si sunt înregistrate în cartea de origine a UChM.

- Au un certificate tribal valabil la data de împerechere, (acest certificat este valabil timp de un an de la data primirii acestuia sau extinderii).

2.1.2.          La reproducție pot fi utilizazi numai caini sănătosi, care îndeplinesc cerințele standardului rasei, masculi si femele, cu un sistem nervos puternic.

Femelele trebuie să fie neaparat înregistrate în cartea tribala a UChM sau in cartea de asteptari, masculii, in schimb, ai căror proprietari locuiesc în Moldova, trebuie să fie, de asemenea, înregistrati în cartea tribala a UChM sau in Cartea de așteptări. Cainii deținuti de către cetățenii străini vor fi inregistrati intr-o carte de origine recunoscută de FCI.

2.1.3.          Cainele care a fost inclus doar in Cartea de așteptări poate fi folosit in reproducere numai cu un partener care are un pedigree complet - este inclus în cartea principala de origine, excepții fac rasele de origine aborigena.

2.2     Criteriile de vârstă pentru reproducere la femele și la masculi în sistemul UChM:

Spre reproducere UChM sunt admisi:

Femele:

- Rasele mici și mijlocii - de la 15 luni

- Rase mari - de la 18 luni

Masculi:

- Rase mici - de la 12 luni

- Rase medii - de la 15 luni

- Rase mari - de la 18 luni

Notă: Printr-o autorizarea prealabilă a Comisiei Tribale UChM spre reproductie experimental se admit masculi care nu au atins vârsta de reproducere, avind o apreciere in cadrul expozitiilor certificate, incluse in calendarul de expoziții UChM.

Limita de vârstă pentru utilizarea în reproducție:

Femelele - la 9 ani.

Masculii - fara limită de vârstă.

2.2.1.          Indiferent de rasa si frecvența de estru la female, se permite un interval intre reproduceri de 12 luni. (+ / - 1 lună).

 

 

2.2.2        Celor mai prețioși producători li se poate prelungi termenul de utlizare cu scopul reproducerilor tribale pentru 1-2 ani, cu acordul Comisiei Tribale a UCHM.

 

2.3                Pentru ca producătorii să fie admiși la reproducerile tribale este necesar ca notele să fie următoare:

-         pentru femele: nu mai jos de ”Foarte Bine”;

-         pentru masculi: nu mai jos de ”Excelent”.

 

2.4                Femela poate fi admisă la monta tribală dacă a primit de la 3 experți calificativul ”Foarte Bine” pentru exterior, în caz că aceasta nu are 3 generații de predecesori tribali. Masculul cu care va avea monta trebuie să aiba 3 generații tribale complete.

 

2.5                În cazul reproducerii tribale a cîinilor muncitori se recomandă ca aceștia să aibă certificatul clasei muncitoare pentru cel puțin unul din tipurile de dresură, recunoscute de UCHM.

 

2.6                Membrilor UCHM li se permite utilizarea pentru montele de pe teritoriul R. Moldova a femelelor, proprietarii cărora sunt membri ai organizaților-membre a UCHM, partenerilor UCHM.

 

 

2.7                În cazul utlizării cîinilor din străinătate pentru monte, este necesar ca aceștia să dețină Cărți de Origine recunoscute de FCI și să corespundă cerințelor Dispozițiilor tribale  organizațiilor-membre FCI, unde sunt înregistrați.

 

 

                                                 3. Certificatul Tribal

 

3.1 Pentru cîinele care va fi utilizat în reproducerile tribale, prprietarul acestuia este obligat să obțină sau să prelungească certificatl tribal dacă e cazul.

 

3.1.2 Certificatul tribal (primar) este eliberat:

- masculilor: în baza notelor obținute la expozițiile certificate și examinarea tribală. (minimum 2 note nu mai joase de ”Excelent”);

- femelelor: în baza notelor obținute la expozițiile certificate sau examinarea tribală. (minimum 1 notă nu mai joasă de ”Foarte Bine”).

NOTĂ: În cazul cînd masculul nu poate participa la expoziție din cauza unui defect(traumă) primit, certificatul tribal se poate elibera în baza calificativului primit la examinarea tribală, sancționată de OC UCHM cu nota respectivă.

 

3.1.3 Certificatul tribal este valabil timp de un an din data emiterii acestuia. Certificatul poate fi prelungit în baza calificativelor primite nu mai devreme de 3 luni înainte de data de prelungire sau a expoziției certificate sau a examinării tribale sancționate de OC UCHM.

 

3.2 Cîinii care au obținut titlurile: WW (campion mondial), EW (Campionul Europei), C.I.B. (Inter Campion), C.I.E. (Inter Show Campion), Super GRCH MD (Super Grand Campion Moldova) și cei care au obținut GRCH MD în 2011 sunt eliberați de la prelungirea certificatului tribal, de asemenea sunt eliberați și cîinii muncitori care au carung valabil sau ZTP.

 

3.3 Certificatul tribal nu se eliberează și nu se prelungește în cazurile următoare:

-  cîinele nu corespunde caracteristicelor de exterior și conduită, după cum este descrisă rasa dată.

- dacă la progenitura cîinelui dat sunt observate defecte ereditare ce se repetă.

- întreținerea în condiții necorespunzătoare a cîinelui producător.

- la examinarea progeniturilor anterioare s-a constat că puii nu sunt crescuți în condițiile corespunzătoare.

- nerespectarea condițiilor prezentei Dispoziții Tribale de către proprietarul cîinelui producător.

- falsificarea datelor la perfectarea documentelor tribale.

 

                                               

                                                          4. Crescătorul.

 

4.1 Crescătorul este persoana care deține în proprietate, arendă sau condominiu femela-producătoare, din momentul montei pînă la examinarea progeniturii.

 

4.2 Responsabilul de calitatea progeniturilor cîinilor săi, este crescătorul.

 

4.3 După predarea puilor noilor proprietari, crescătorul nu poartă răspundere de întreținerea acestora.

 

4.4 Toate situațiile conflictuale apărute între crescător și noul proprietar al puiului/puilor vor fi rezolvate în instanța de judecată.

 

4.5 Dreptul de a utiliza femela-producător poate fi transmis unei alte persoane în baza unui contract de arendă sau condominiu.

 

                                        5. Afixul de Crescător.

 

5.1 Afixul de Crescător poate fi eliberat în baza cererii depuse la unul din departamentele UCHM, la care producătorul se află la evidență și se înregistrează la FCI prin intermediul UCHM. Astfel crescătorul capătă dreptul de a utiliza afixul în sistemul FCI. După înregistrare, proprietarului i se eliberează certificatul de înregistrare și dreptul la denumirea afixului.

 

5.2 Denumirile afixelor de crescător sunt înregistrate numai pentru crescătorii care locuiesc pe teritoriul R. Moldova. Cererile de înregistrare a afixelor de crescător sunt completate pe formulare tipizate și includ trei variante de nume, indicate in ordinea preferinței. Afixul de crescător nu trebuie să depășească lungimea de mai mult de 40 simboluri inclusiv spațiul dintre ele, iar împreună cu numele animalului nu mai mult de 60 simboluri, inclusiv spațiul dintre acestea.

 

5.3 Afixul de crescător se atribuie fiecărui pui, născut de femelele deținute de crescătorul dat, (după înregistrarea afixului la FCI) indiferent de rasa pe care o au puii. Afixul poate fi indicat atît înaintea numelui cîinelui cît și la sfîrșit (se stabilește la înregistrarea afixului).

 

5.4 Crescătorul are dreptul să se dezică de afixul primit anterior prin depunerea unei cereri.

 

5.5 Afixul de crescător primit poate fi transmis altei persoane prin depunerea unei cereri la UCHM (avizată de OC UCHM, unde se află la evidență deținătorul). În cerere se indică: Numele, Prenumele, Patronimicul și adresa noului proprietar. La cerere este anexat originalul certificatului de înregistrare a afixului de crescător.

 

5.6 Proprietar al afixului de crescător pot fi în același timp nu mai mult de 3 persoane (de regulă rudele apropiate). Ei au drept egal la utilizarea afixului, inclusiv și pentru cîinii proprii. Oricare din proprietarii afixului de crescător poate depune o cerere pentru a se dezice de acest drept, în acest caz, afixul se înregistreaza pe proprietarii rămași. Toate conflictele legate de deținerea afixului de crescător sunt rezolvate numai în instanța de judecată.

 

5.7 Dacă proprietarul afixului de crescător emigrează intr-o țară membră a FCI pentru un termen nelimitat, are dreptul să înregistreze afixul în statul dat pînă la data nașterii puilor. Înregistrarea este efectuată de către organizația chinologică națională a statului dat în baza cererii depuse, după care organizația este onligată să raporteze despre acest fapt la FCI. După inregistrare, proprietarul afixului are dreptul la organizarea montelor si reproducerilor tribale numai în țara în care este înregistrat afixul, în acest caz, cîinilor aflați în proprietatea acestui deținător li se atribuie noi numere cărților de origine  corespunzătoare organizației date. Înregistrarea afixului de producător în altă țara se face numai cu acordul în scris al OC UCHM.

 

5.8 Afixul de crescător se anulează în cazul:

- la cererea proprietarului(proprietarilor) afixului,

- crescătorul nu efectuează lucrări de reproduceri tribale,

- la decizia Comisiei Tribale,

- în cazul decesului crescătorului, dacă dreptul la afix nu a fost transmis prin moștenire.

 

                                       6. Arenda și Condominiul

 

6.1 Pentru a preda cîinele în arendă, care va fi utilizat la reproducerile tribale, se întocmește un contract de arendă semnat de către proprietar și arendaș, unde sunt specificate toate condițiile de arendă. Contractul de arendă este necesar la înregistrarea progeniturilor.

 

6.1.1 La OC UCHM se prezintă originalul contractului de arendă (condominiu).

 

6.2 La predarea femelei-producător în arendă, proprietarul și arendașul semnează contractul de arendă care este avizat cu ștampila departamentului unde este inregistrată femela și se înregistrează la OC UCHM. În acest caz proprietarul predă arendașului originalul certificatului tribal, originalul cartelei tribale a femelei (pentru female), copia cărții de origine.

 

6.3 Chiriașul femelei-producător este considerat crescător și este unicul responsabil de starea cîinelui arendat, calitatea progeniturilor, documentele predate acestuia de către proprietar, pe întreg termenul indicat în contract.

 

6.4 Puii din progenitura femelei arendate pot avea numai afixul de crescator al chiriașului.

 

6.5  Masculul-producător de asemenea poate fi dat în arendă după întocmirea și semnarea unui contract corespunzător.

 

6.6  Condominiul (propritatea în comun) se perfectează în mod analogic.

 

6.6.1    În urma unui accord între co-proprietari, puilor li se atribuie afixul de crescător indicat în contractul de condominiu.

 

6.6.2    Contractul de condominiu poate fi modificat în urma înțelegerilor dintre părți( se semnează un nou contract de condominiu).

 

6.7  Copiile contractelor de arendă sau condominiu în mod obligatoriu sunt anexate la pachetul de documente necesar, prezentat membrilor UCHM, organizațiilor-partenere UCHM pentru înregistrarea progeniturilor. În caz că femela gestantă este achiziționată de un nou proprietar, acestuia i se transmit originalul Cărții de Origine, contractul de vînzare-cumpărare, certificatul tribal. Astfel noul proprietar înregistrează monta femelei date la organizația(membru sau partener UCHM) unde se află la evidență.

 

6.8  Pentru înregistrarea contractelor de arendă a cîinilor, proprietarii, ce locuiesc în afara hotarelor  R.M. la OC  UCHM  se prezintă: originalul contractului de arendă, semnat de proprietarul cîinelui cu anexa documentului  ce confirmă semnătura sau cu aviz notarial, sau confirmată prin ștampila organizației chinologice, unde s-a aflat cîinele la evidență pînă la predarea în arendă, copia clară a cărții de origine  recunoscută de FCI, copiile titlurilor obținute, certificatelor de lucru și a rezultatelor testelor, recunoscute de FCI.

 

6.9 În contractul de condominiu se indică în mod obligatoriu:

- data perfectării condominiului,

- țara (organizația chinologică) unde se petrec activitățile tribale ale cîinelui,

- utilizarea afixului de crescător (trebuie luat în considerare că pentru activitățile tribale pot fi ultilizate afixele de crescător înregistrate de UCHM),

- alte condiții speciale.

 

6.9.1 Puii din progeniturile înregistrate de la cîinii aflați în condominiu conform înțelegerii pot avea numai un afix de crescător al unuia dintre proprietari (se indică în contract).

 

6.9.2 Contractul de Condominiu trebuie să fie încheiat și vizat notarial.

 

6.9.3    În urma încheierii contractului de condominiu pentru a evita incoerențele care pot apărea la perfectarea cărților de origine, documentelor tribale, înregistrarea montelor, progeniturilor, confirmarea titlurilor, înregistrarea în registrele expozițiilor ș.a., condominiul trebuie indicat in cartea de origine și schimbarea acesteea dacă contractul a fost semnat dupa eliberarea cărții de origine.

 

6.10   Toate conflictele apărute în urma semnării contractelor de arendă și condominiu se rezolvă pe cale amiabilă între părți, dacă nu se ajunge la un consens, atunci conflictele se rezolvă în instanța de judecată.

 

6.11   Cîinele care se află în arendă sau condominiu poate fi transmis în posesia persoanelor terțe sau în posesia unui singur co-proprietar numai cu acordul ambelor părți în baza unei cereri avizate de organizația chinologică unde se află la evidență sau notarial. Activitățile expoziționale sau tribale pot fi petrecute la inițiativa oricărui din co-proprietari, însă fără a încalca condițiile contractului.

 

6.11.1 Documentele ce confirmă că cîinele se află în proprietatea persoanei:

- Cartea de Origine sau actul de examinare a puiului.

- Contractul de predare în proprietate definitivă a cîinelui, în baza căruia se eliberează o nouă carte de origine, unde sunt indicate datele noului proprietar.

 

                                       7. Drepturile și Obligațiile proprietarului femelei tribale.

 

 

7.1 Proprietarul (crescătorul) femelei tribale are dreptul:

- să înregistreze propriul afix de crescător,

- să primească consultații de la specialiștii organizațiilor-membri sau partenere UCHM.

- să se folosească de baza de date a producătorilor a UCHM,

- să aleagă liber masculii-producători pentru femelele sale.

 

7.2 Crescătorul este obligat să prezinte toate documentele necesare pentru înregistrarea progeniturilor la organizațiile membre sau partenere UCHM, unde se afla la evidență.

7.3 Proprietarul (crescătorul) femelei-producător este obligat să organizeze monte numai cu masculi de rasă pură, care corespund tuturor cerințelor indicate în prezenta dispoziție.

 

7.3.1 Proprietarul femelei-producător este obligat să verifice documentele necesare pentru montă a masculului-producător (carte de origine, certificat tribal, etc.) de asemenea să verifice coerența mărcilor sau a cipurilor.

 

7.4 Este interzisă monta femelei cu masculul care nu este înregistrat la una din organizațiile din sistemul FCI precum și  progeniturilor care nu au fost înregistrate la UCHM.

 

7.4.1 Pentru monta dintre cînii ce au gradul 1 de rudenie (tată-fiică, frate-soră, mamă-fiu) crescătorul trebuie să primească în scris permisiunea Comisiei tribale.

 

7.5  În timpul estrului, femela poate fi împerecheată numai cu un singur mascul.

 

7.6 Crescătorul este obligat să asigure condiții optime de trai și hrană pentru femela-producător și progenitura acesteea. 

 

7.7  Tuturor puilor din progenitură li se introduce microcipul sau se face marcajul pentru ai putea identifica înainte de prima vaccinare, cînd cățeii au 6(8) săptămîni.

 

7.8 Crescătorul trebuie să asigure posibilitatea controlului și examinarea puilor de către comisia tribală cît și a părinților acestora la cerere.

 

 

                                        8. Drepturile și Obligațiile Proprietarului masculului tribal.

 

 

8.1 Proprietarilor masculilor tribali li se permite organizarea și petrecerea montelor, numai cu femelele înregistrate la UCHM, organizațiile-membre FCI sau organizații membre sau parteneri UCHM.

 

8.2 Proprietarul masculului, înainte de montă este obligat să verifice îndreptarea la montă a femelei.

 

8.3 Proprietarul este obligat să asigure condiții optime de viață pentru masculul-producător.

 

8.4 Proprietarul masculului este responsabil pentru femela-producător care este lăsată la el pentru montă.

 

 

                                        9. Înseminarea Artificialã

 

 

9.1 Înseminarea artificialã nu poate fi aplicatã animalelelor care, mai înainte nu s-au înmulţit pe cale naturală. În unele cazuri se pot face excepţii, această decizie poate fi luată de către comisia de tribală.

 

9.2 Sperma poate fi colectată numai de către medicul veterinar.

 

9.3 Deţinătorul masculului trebuie să prezinte un certificat semnat de medicul veterinar, ce demonstrează că materialul genetic aparţine etalonului dat şi este în stare proaspătă sau ingheţată.

 

9.4 Cheltuielile pentru colectarea spermei sunt suportate de către proprietarul femelei.

 

9.5 Medicul veterinar care a efectuat înseminarea, trebuie să confirme că femela a fost    înseminată artificial anume cu sperma etalonului dat. În certificat, trebuie  să fie indicat :

- locul înseminării,

- data înseminării,

- numărul de înregistrare al Cărţii de Origine a masculului,

- numele şi prenumele, adresa proprietarului femelei.

 

 

                                                     10. Plata pentru Montă

 

 

10.1 Proprietarul femelei trebuie să achite taxa pentru montă proprietarului masculului în baza unui acord, unde sunt specificate situaţiile care pot interveni în cazul naşterii a 1,2 sau 3 pui.

 

10.2 Dacă plata pentru împerechere presupune alegerea unui pui după naştere, atunci în “Îndrumarea la Montă”  se specifică care din pui şi la ce vîrsta poate fi ridicat de către proprietarul masculului.

 

10.3 Proprietarul femelei are dreptul să aleagă primul puiul/puii după naştere, în cazul în care în acordul dintre proprietari nu sunt specificate alte condiţii.

 

10.4 După ce proprietarul femelei s-a achitat, proprietarul mascului transmite o notă în care este indicată organizaţia unde este înregistrat masculul, dacă acesta locuieşte în altă ţară, proprietarul masculului este obligat să prezinte proprietarului femelei  copia Cărţii de Origine, copiile certificatelor si diplomelor ce confirmă titlurile şi rezultatele testelor .

 

NOTĂ: Toate diferendele de ordin financiar dintre proprietari se rezolvă numai în instanţa de judecată.

 

 

                                                    11. Crescătoriile

 

 

11.1  Crescătoriile sunt înregistrate de către UCHM.

 

11.2  Proprietarul crescătoriei în activitatea sa este ghidat de Dispoziţiile UCHM privind crescătoriile.   

 

11.3  Proprietarul crescătoriei este în drept, singur să aleagă rasele şi producătorii activînd în conformitate cu Dispoziţiile privind crescătoriile.

 

11.4 Proprietarul crescătoriei este obligat să anunţe timp de 10 zile naşterea puilor la organizaţia care este membru a UCHM sau partener UCHM, unde este înregistrat.

 

11.5 Proprietarul crescătoriei este obligat să facă înregistrări regulate în Cartea de înregistrare a Montelor şi să transmită această informaţie la timpul cuvenit comisiei tribale UCHM.

 

11.6 În caz că crescătoria nu face faţă cerinţelor sau încalcă condiţiile prevăzute de Dispoziţiile UCHM privind crescătoriile, condiţiile veterinare şi condiţiile de selecţie a raselor şi producătorilor, departamentul în cauză al UCHM este în drept să se adreseze Comisiei Tribale a UCHM  cerînd stoparea activităţii crescătoriei în cauză.

 

 

                                     12. Înregistrarea Montelor şi a Progeniturilor.

 

 

12.1 Înainte de montă, propritarul femelei prezintă oraganizaţiei următoarele documente pentru cîinele care va fi fecundat: Cartea de Origine, Cartela Tribala (reproducerilor), după care primeşte “Îndreptare spre Montă”, aici sunt specificate condiţiile de achitare a fecundării,  confirmate de semnăturile ambelor părţi.

 

12.2 La momentul perfectării înregistrării progeniturilor, crescătorul prezintă următoarele documente la asociaţia unde este înregistrat:

-         originalul Îndreptarii la Montă

-         copiile Cărţilor de Origine a părinţilor puilor

-         copiile certificatelor şi diplomelor care confirmă titlurile şi premiile obţinute precum şi notele de la testele trecute de producători.

-         Documentul ce atestă achitarea taxei de montă proprietarului masculului.

-         Copia Certificatului Tribal al femelei si cel al masculului (dacă acesta locuieşte pe teritoriul R. Moldova)

-         Copia contractului de arendă (dacă cîinele se află în arendă)

-         Originalul Cartelei Tribale a femelei.

 

12.3 Asociaţiile-membre şi partenerii UCHM precum şi fiecare crescătorie este obligată să aibă Registrul de Evidenţă a Montelor și Fătărilor. Registrul trebuie să fie cusut şi numerotat. Înregistrarile se fac în conformitate cu datele stabilite ale montelor.

 

 

                                             13. Examinarea şi documentarea puilor.

 

 

13.1 Examinarea şi documentarea puilor se efectuează:

- pentru cîinii de rase mari şi mijlocii: nu înainte de 45 zile de la momentul naşterii puilor.

- pentru cîinii de rase mici: nu înainte de 60 zile de la momentul naşterii puilor, după apariţia colţilor la caţei.

 

13.2 Actul de examinare este primit numai după marcarea şi cipizarea căţeilor (marcarea sau cipizarea sunt obligatorii)

 

13.3. Puii sunt examinaţi şi documentaţi numai de către persoanele numite de conducerea asociaţiilor, partenerilor şi membrilor UCHM, care au obţinut studii zootehnice sau chinologice, experţii pe rasa dată sau crescătorii cu experienţă.

 

13.3.1 Creşterea cîinilor şi a puilor de rasa se fac în condiţiile unde aceştia nu duc lipsă de hrană destulă, spaţiu, contact cu omul. Crescătorii sunt obligaţi să efectueze deparazitarea şi vaccinarea animalelor la timpul cuvenit.

 

13.4       Cartela înregistrării Progeniturilor trebuie să fie prezentată la OC UCHM  nu mai tîrziu de 2 luni de la data naşterii acestora. Dacă cartela este prezentată mai tîrziu de 4 luni de la naşterea puilor, aceştia nu sunt înregistraţi la OC UCHM.

 

13.5       Actele examinării căţeilor/căţelelor sunt eliberate puilor ce au fost înregistraţi.

 

13.5.1 Toţi căţeii din progenitură trebuie să fie numiţi printr-o literă (Latină), Afixul crescătorului este indicat în numele puilor care s-au născut după data înregistrării afixului la FCI.

Categoric este interzisă eliberarea actelor de examinare a puilor, dacă progenitura nu a fost pre-înregistrată după cerinţe şi Cartela de înregistrare a Progeniturii nu a fost completată.

 

13.5.2 Crescătorul sau proprietarul crescătoriei este obligat să înregistreze toţi puii vii la momentul documentării. Înregistrarea separată a puilor este imposibilă. Puii la care au fost depistate defecte descalificative, le sunt eliberate acte ce conţin sintagma “Fără drept de utilizare în scopul răspîndirii rasei”. Această sintagmă va fi transferată şi în cartela de înregistrare a progeniturii precum şi în Cărţile de Origine.

 

13.6        La momentul predării puiului noului proprietar, crescătorului îi este recomandat să aiba un contract de vînzare-cumpărare a puiului, care va fi semnat de ambele părţi.

 

13.6.1                      În caz că crescătorul nu a vîndut puii, este obligat să îi vaccineze de sinestătător.

 

 

                                          14. Controlul asupra Progeniturii

 

 

14.1 Controlul asupra progeniturii – un element important în controlul calităţii şeptelului.

 

14.2 În caz de necesitate UCHM este în drept să delegheze reprezentanţi care vor controla activitatea asociaţiilor membre a UCHM precum şi a partenerilor şi a crescătoriilor.

 

14.3 Crescătorul este obligat să înştiinţeze asociaţia-membră UCHM, partenerul UCHM unde se află la evidenţă, despre naşterea puilor timp de 10 zile.

 

14.4 Asociaţia-membru UCHM sau partenerul UCHM numeşte membrii comisiei pentru efectuarea controlului progeniturilor. Crescătorul este obligat să asigure posibilitatea controlului.

 

14.5 În caz că apar situaţii conflictuale, crescătorul, asociaţia-membră, partenerul UCHM este în drept să solicite crearea comisiei independente, care este aleasă de către Comisia Tribală a OC UCHM.(în acest caz cheltuielile sunt suportate de către solicitant).

 

14.5.1 Comisia independentă pentru controlul progeniturii completează un act unde sunt specificate datele despre progenitură: numarul puilor, sexul, culoarea, greutatea puilor la momentul efectuării controlului, condiţiile de întreţinere a puilor şi a femelei, defectele anatomice depistate s.a. Actul de Control este semnat de către membrii comisiei şi crescător. În componenţa comisiei trebuie să fie cel puţin un reprezentant cu studii chinologice sau expert UCHM, care este responsabil de corectitudinea evaluării sănătăţii fizice a puilor la momentul inspecţiei şi confirmă prin semnatura sa actul dat.

 

14.5.2 Dacă în timpul inspecţiei este depistat cel puţin un metis, progenitura dată nu este înregistrată.

 

 

                                         15. Marcarea si Cipizarea

 

 

15.1 Toţi cîinii din sistemul UCHM trebuie să fie cipizaţi sau marcaţi.

 

15.2 Marcarea este efectuată de către reprezentanţii asociaţiei-membre UCHM sau partenerul UCHM .

 

15.3 Marca este aplicată pe urechea sau laba cîinelui.

 

 

                       16. Înregistrarea şi Eliberarea documentelor de Provinienţă.

 

 

16.1   Primul document care stabileşte originea este actul de examinare a puiului, care este completată  de către reprezentantul asociaţiei-membre a UCHM sau partenerul UCHM şi este semnată de către responsabilul de păstrare a rasei avînd ca bază Cartela de înregistrare a Progeniturii, cu ştampila  asociaţiei-membre a UCHM sau partenerul UCHM.

 

16.2   Actul de examinare a puiului UCHM este compusă din 2 părţi: partea de sus (culoare verde) conţine următoarele date despre pui: Denumirea departamentului UCHM sau crescătoria care a eliberat-o, numărul de înregistrare, rasa, culoarea, Numele complet al puiului, denumirea afixului(dacă este), sexul, data naşterii, codul şi numărul mărcii, numele, prenumele crescătorului, proprietarului şi adresa, date despre origine (mama, tata) – această parte poate fi schimbată pe Cartea de Origine a UCHM după cum este prevăzut. Partea a doua este de culoare roz şi este decupată, rămînînd proprietarului, partea dată practic dublează prima parte şi conţine semnătura crescătorului.

 

16.2.1                      Pe Actul de examinare a puiului este obligatoriu să fie prezentă ştampila  asociaţiei-membre UCHM sau partenerului UCHM, care a înregistrat progenitura. Ştampila nu trebuie să fie aplicată pe informaţia conţinută în certificat.

 

16.3   Actul de examinare a puiului nu permite folosirea cîinelui ca etalon la înseminare şi este supusă în mod obligatoriu la schimbul contra Cărţii de Origine.

 

 

16.4   Cărţile de Origine sunt eliberate de către OC UCHM în baza actului de examinare a puiului acordat de asociaţia-membră UCHM sau partenerul UCHM şi a Cartelei de înregistrare a Progeniturii. Numele căţelului este înregistrat în Cartea de Origine în conformitate cu numele indicat în Cartea de înregistrare a Progeniturii (obţinută de către crescător şi trebuie să corespundă cu numele indicat în actul de examinare), nu poate depăşi limita de 60 de simboluri inclusiv spaţiul dintre ele, împreună cu afixul (care conţine nu mai mult de 40 simboluri inclusiv spaţiul dintre ele)

 

 

16.4.1 Proprietarul puiului poate depune cererea pentru obţinerea Cărţii de Origine la asociaţiile-membre UCHM sau la partenerii UCHM, care au eliberat metrica cătelului sau la OC UCHM. Cererea este depusă de către proprietar sau de o altă persoană care are procură cu aviz notarial şi semnătura proprietarului.   

 

16.5   UCHM eliberează Cartea de Origine care este un document obligatoriu pe teritoriul R. Moldova.

 

16.5.1                      În cazul exportului cîinelui peste hotare, se eliberează Cartea de Origine Internaţională – “EXPORT PEDIGREE” .

 

16.6   Cărţile de Origine de registru sunt eliberate pentru cîinii care nu au înregistrate în versiunea electronică a cărții tribale UCHM  trei generaţii complete.

 

16.7   În cazul că proprietarul predă cîinele altei persoane, se înregistrează la OC UCHM la cererea primului proprietar, unde sunt indicate adresa, Numele și Prenumele viitorului proprietar împreună cu contractul de vînzare-cumpărare.

 

16.8   Condominiul este înregistrat în Cartea de Origine numai dacă a fost prezentat contractul de condominiu.

 

16.9   În cazul pierderii Cărții de Origine, la cererea solicitantului se eliberează dublicatul acesteea.

 

16.10 Cartea de Origine eliberată de țările-membre ale FCI cîinilor importați în R. Moldova sunt înregistrate în mod obligatoriu la UCHM. Pentru înregistrare se prezintă numai Cartea de Origine (Export Pedigree) eliberată de țara dată. (unele state eliberează certificate de propritate).

 

 

16.11 În caz că cîinele care se află pe teritoriul R. Moldova este luat în arendă, pentru înregistrarea progeniturilor este necesară prezentarea contractului de arendă, unde este indicat termenul de arendă, condițiile de arendă, adresa și telefonul de contact al proprietarului. Cîinii arendați care se află pe teritoriul R. Moldova, trebuie să fie înregistrați la UCHM, carora li se atribuie numărul UChM.  Această înregistrare este efectuată numai în baza copiei cărții de origine (certificatului de proviniență) avînd ștampila organizației chinologice.

 

 

                                         17. Cartela de Înregistrare a Progeniturii.

 

 

17.1 OC UCHM primește în operă  cartelele de înregistrare a progeniturilor îndeplinite fară încălcări ale dispozițiilor UCHM, termenul de prezentare a cartelelor (nu mai tîrziu de 4 luni de la națterea puilor). În cazul că sunt depistate încălcări la completarea cartelelor, acestea sunt înapoiate la departamentul UCHM pentru înlăturarea erorilor și completarea deplină a acestora.

 

17.2 Lista documentelor necesare, componente a pachetelor tribale, înregistrate de UCHM: Cartela de înregistrare a Progeniturilor, tipărită la unul din departamentele UCHM, unde au fost înregistrate progeniturile, care are ștampila și semnăturile responsabililor precum și sticherul mărcii. ( Exemplul este atașat în Anexa 2)

Copiile titlurilor, diplomelor, certificatelor de lucru, certificatelor tribale, obținute și recunoscute în țările membre FCI.

 

17.3 Cartela de înregistrare a Progeniturilor (cu toate anexele necesare) trebuie prezentată la OC UCHM timp de 10 zile lucrătoare de la eliberarea actului de examinare puiului. În cazul că nu sunt prezentate toate anexele sau cartela este completată necorespunzător, eliberarea actelor de examinare este strict interzisă.

 

17.4 În cazul că montele au avut loc peste hotarele R. Moldova, pentru înregistrarea puilor este necesară prezentarea copiei Cărții de Origine a masculului, documentul ce confirmă monta, copiile certificatelor obținute de mascul peste hotarele R. Moldova.

 

17.5 În cazul în care se înregistrează progenitura provenită de la cîinnii arendați, este necesar ca înainte de înregistrarea progeniturii să fie prezentat contractul de arendă, care va fi înregistrat la UCHM.

 

17.6 Afixul crescătorului, indicat în cartela înregistrării progeniturii, trebuie să fie în prealabil înregistrat la FCI (inainte de nașterea progeniturii) și aparține crescătorului care este și proprietarul acestei progenituri și va fi indicat în Cartea de Origine în spațiul ”Crescător” . În cazul cînd femela gestantă se află în arendă, afixul proprietarului nu va fi indicat.

 

17.6.1 Titlurile și diplomele avizate ale producătorilor după nașterea progeniturii nu vor fi indicate în cartela de înregistrare a progeniturii și nici în Cărțile de Origine ale puilor.

 

17.7 Toate documentele necesare care intră în componența pachetului tribal, sunt verificate și rămîn în arhiva departamentului:

Îndreptarea la Montă,

Certificatele tribale ale producătorilor,

Copiile Cărților de Origine ale producătorilor,

Copiile tuturor titlurilor, certificatelor, diplomeleor obținute de către producatori,

Actul de evaluare tribală a puilor, precum și Cartela de înregistrare a Progeniturii (se completează - pentru puii de rase mari și mijlocii nu înainte de 45 zile de la nașterea puilor, pentru puii de rase mici - nu înainte de 60 zile de la nașterea puilor, (după apariția colților la căței) vizat de chinolog, instructorul de marcare, crescător și ștampila asociației sau partenerului UCHM).

 

17.7.1 Fiabilitatea datelor din documentele enumerate mai sus care sunt indicate în Cartea de înregistrare a Progeniturii, sunt asigurate de semnăturile responsabililor a asociațiilor-membre și partenerilor UCHM  și ștampila acestor organizații. Responsabilitatea deplină (materială și juridică) pentru documentele producătorilor o are asociația-membră sau contract-partenerul UCHM unde au fost depuse documentele. Responsabilitatea pentru veridicitatea datelor din documentele producătorilor, o au proprietarii producătorilor.

 

17.7.2 În cazul în care informația prezentată este nedeplină sau sunt observate unele neregularități în Cartela de Înregistrare a Progeniturii sau actul de examinare a puiului, aceste documente sunt respinse.

 

17.8 Toată informația asupra puilor se înregistrează la UCHM conform Cartelelor de înregistrare a progeniturii prezentate.

 

17.9 OC UCHM este în drept să solicite întreg pachetul de documente asupra oricărei progenituri. Pachetul de documente trebuie expediat la OC UCHM timp de 5 zile, din momentul primirii solicitării.

 

17.10 În caz că sunt depistate abuzuri sau informații false în documentele prezentate, se aplică sancțiuni.

 

 

                                                      18. Cartea Tribală a UCHM

 

 

18.1   Cartea Tribală a UCHM este documentul de bază în reproducerea tribală a cîinilor de rasă a UCHM din R. Moldova, aici sunt fixate nașterile progeniturilor de rasă și sunt înregistrați cîinii importați.

 

18.2   Timpul necesar pentru înregistrarea metricii în Cartela Progeniturii (perfectarea cărții de origine) este de 30 zile de la data prezentării la OC UCHM a informației necesare și complete.

 

18.3   La înregistrarea datelor noi în Cartea Tribala a UCHM (abreviatura înaintea numărului UChM) trebuiesc introduse minimum 3 generații de predecesori ai puiului, înregistrați în Cărțile Tribale recunoscute de către UCHM sau FCI, unde sunt indicate numele, abreviatura și numărul Cărților Tribale, mărcile, culorile, notele primite la evaluări, rezultatele testelor, titlurile obținute.

 

18.4   Cartea de Rezervări (abreviatura înainte de numărul – UChM xxxxxx R), a UCHM este parte componentă a cărții tribale a UCHM.

 

18.4.1                      În Cartea Rezervărilor a UCHM pot fi înregistrați cîinii care nu au 3 generații de predecesori de rasă-pură. Aici pot fi înregistrațti cîinii care sunt de rasă încă nerecunoscută de FCI cu cărți de origine sau fără cu condiția respectării standartelor rasei date.

 

18.4.2                      Cîinele fără Carte de Origine sau cu Carte de Origine nerecunoscută de UCHM sau FCI poate primi Cartea de Origine UCHM dacă cîinele dat primește caracteristica a 3 experți (la exopziția certificată sau la evaluarea tribală sancționată de OC UCHM) cu notă nu mai joasă de “Very Good”(foarte bine)  licențiați în rasa dată . Pentru a trece evaluarea, cîinele trebuie să fie marcat sau cipizat. Expertul este obligat să se asigure ca cîinele a fost cipizat sau marcat și să completeze fișa de evaluare conform cerințelor.

 

18.4.3                      Cîinii care sunt înregistrați în Cartea Rezervărilor nu pot candida la titlurile CACIB sau Campion Internațional (C.I.B sau C.I.E sau C.I.T).

 

18.4.4                      Urmașii cîinilor înregistrați în Cartea de Rezervări, care au îndeplinit condiția de a avea trei generații complete de predecesori cu rasa pură sunt transferați în Cartea Tribală a UCHM.

 

18.4.5                      La aderarea la UCHM în calitate de asociație sau partener, organizația chinologică trebuie să prezinte la OC al UCHM Cartea de Înregistrare a Montelor și Cartela de înregistarare a Progeniturilor pentru tot timpul de activitate, de la momentul fondării.

 

 

                                                                   19. Sancțiuni.

 

19.1 Pentru încălcarea prezentei Dispozțtii a UCHM, crescătorilor le pot fi impuse următoarele sancțiuni:

- Avertizare,

- Înregistrarea progeniturii fără dreptul de a utiliza femela ca producător de rasă pură.

- Refuz la Înregistrarea progeniturii.

- Interzicerea efectuării reproducerii tribale pe un termen de la 1 pînă la 3 ani.

- Interzicerea completă a efectuării reproducerilor tribale și de rasă.

 

19.2 Pentru utilizarea producătorilor infectați/bolnavi, ce duc la răspîndirea bolilor infecțioase, proprietarilor li se interzice efectuarea reproducerilor și montelor tribale.

 

19.3  Comisia Tribală a UCHM poate examina declarația de încălcare a prezentei Dispoziții în prezența părților interesate, sau în cazul în care se prezintă declarația în scris cu explicația ambelor părți. La solicitare se poate petrece o ședință unde Comisia Tribală poate lua decizii de sinestătător, fără a consulta părțile.

 

19.4 La lista încălcărilor în timpul efectuării reproducerilor tribale (de rasă pură) pot fi adăugate:

-         Condițiile nesatisfăcătoare de întreținere și creștere a cîinilor de rasă și a puilor acestora.

-         Răspîndirea conștientă a bolilor ereditare, a defectelor, precum și ascunderea acestora.

-         Falsificarea datelor indicate la documentarea progeniturii, producătorilor, etc.

 

19.5 Sancțiunile pentru asociațiile-membre, partenerilor UCHM pentru încălcarea prezentei dispoziții, UCHM poate aplica următoarele măsuri disciplinare:

-         Avertizare în formă scrisă.

-         Controlul riguros aspura activității de reproducere tribală.

-         Interzicerea temporară a activitații de reproducere tribală.

-         Înghețarea temporară a relațiilor cu această organizație.

-         Excluderea organizației din calitatea de membru a UCHM (pentru organizațiile membre UCHM), rezilierea acordurilor și contractelor parteneriale (pentru organizațiile-partenere UCHM).